Logo Cavallo Floors B.V.
Voor de allerscherpste prijs

Laminaat en vloerverwarming

Waarom vloerverwarming?

De populariteit van vloerverwarming is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft met een aantal dingen te maken. De watertemperatuur die door de vloerverwarmingsleidingen loopt is met 40 °C aanzienlijk lager dan de 70 °C tot 80 °C die door de leidingen loopt bij een regulier radiatorverwarming. Ook straalt vloerverwarming regelrecht warmte af aan het lichaam (stralingswarmte). Door deze stralingswarmte behoeft men de woning minder te stoken om dezelfde behaaglijkheid te creëren. Dit levert een gemiddelde kostenbesparing op van ca. 20%. Daarnaast is de temperatuur veel constanter hetgeen een aangenaam klimaat geeft.

Laminaat en vloerverwarming: een goede combinatie

In het verleden was er veel onduidelijkheid of laminaat wel mogelijk was op vloerverwarming. Met de huidige laminaatvloeren is het wel zéér goed mogelijk om laminaat en vloerverwarming te combineren. Daarnaast is de kennis en de technologie de laatste jaren enorm vooruit gegaan. De vloerverwarmingssystemen zijn goed uitgekristalliseerd. Met name ook op het gebied van de beveiliging van de maximum watertemperatuur in leidingen onder de laminaatvloer, de juiste leidingafstand onderling, en de diepte van de leidingen in de dekvloer. Ook is de isolatiewaarde aan de onderkant van de betonvloer de laatste 15 jaar verdrievoudigd. Met als gevolg een sterk verbeterd rendement bij een lagere leidingtemperatuur. Met als resultaat relatief lage kosten en véél comfort. Wij van Cavallo Floors werken al sinds 2001 met laminaat in combinatie met vloerverwarming. Hierdoor hebben we ervaring opgedaan met verschillende systemen vloerverwarming. Zowel vloerverwarming als hoofdverwarming en vloerverwarming als bijverwarming. Hierdoor zijn we in staat op een verantwoorde manier pvc vloeren op vloerverwarming te leggen. Cavallo Floors heeft geen legservice voor uw laminaatvloer maar uiteraard kunt u mits u een ondervloer gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming een laminaatvloer uitstekend leggen op vloerverwarming.

Systemen van vloerverwarming

Er zijn 4 verschillende systemen van vloerverwarming. Elk systeem heeft zijn specifieke eisen. Voor alle systemen heeft Cavallo Floors een passende oplossing.

Nat systeem

95% Van alle woningen met vloerverwarming in Nederland hebben warmwaterleidingen door de betonvloer (het natte systeem). Op dit systeem kan laminaat zowel als hoofdverwarming en als bijverwarming gelegd worden. Het leggen van een laminaatvloer op het natte systeem vraagt de volgende aandachtspunten :(zie onder droog systeem) Deze aandachtspunten gelden voor het zwevend leggen als ook bij het vast verlijmen aan de ondergrond.

Droog systeem

Bij het droge vloerverwarming systeem worden de leidingen in tegenstelling tot het natte systeem niet in de cement dekvloer gegoten maar gelegd in een voorgevormde plaat polystyreenschuim. Deze Polystyreenplaat zorgt voor een goede isolatie aan de onderzijde. Aan de bovenzijde van deze polystyreenplaat en tussenleidingen komt een dunne aluminium plaat. Deze aluminium plaat zorgt voor een perfecte warmte verdeling. Dit geheel wordt afgedekt met een afwerkvloer bijv. fermacell platen. Dit droge systeem is duurder dan het natte systeem maar zorgt ook voor meer rendement.

Voorwaarden voor zowel natte als droge vloerverwarmingssystemen

  • De cementlaag boven de leidingen moet minimaal 30 mm dik zijn. Dit voor een goede verdeling van de warmte in de vloer.
  • De afwerkvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn voordat deze opgestart wordt.
  • De maximale temperatuur van de cement dekvloer mag de 32 °C niet overschrijden.
  • De oppervlakte temperatuur van de laminaatvloer mag de 28 °C niet overschrijden.
  • De gemiddelde doorstroomtemperatuur van het water in de leidingen dient rond de 40 °C te zijn en mag de 45 °C niet overschrijden. Een te hoge temperatuur zal schade aan uw vloer veroorzaken.
  • Bij het leggen van de laminaatvloer mag de cementdekvloer maximaal 1,5 % vocht hebben en een giet gebonden anhydrietvloer mag maximaal 0,3 % vocht hebben.
  • Zorg er bij zwevend leggen (dit mag alleen als bij bijverwarming) van de laminaatvloer voor dat u een speciale ondervloer gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming. Deze ondervloer geeft de warmte goed door naar boven. Ook zorgt deze ondervloer er voor dat de warmte goed verdeeld wordt over de vloer. Dit komt ook de behaaglijkheid ten goede. Wanneer een laminaatvloer zwevend gelegd wordt los op de ondervloer zijn er ruimtes met lucht tussen de ondervloer en de laminaatvloer. Op deze plaatsen hoopt de warmte zich op waardoor het parket extreem uitdroogt. De kans is aanwezig dat het laminaat hierdoor gaat krimpen of dat er op bepaalde plaatsen vering in de laminaatvloer ontstaat. Dit valt binnen de tolerantie van wat mag gebeuren met een zwevend gelegde laminaatvloer op vloerverwarming. Dit valt dus niet onder de garantie.
  • Tijdens het leggen van de laminaatvloer mag de temperatuur van het water in de leiding van de vloerverwarming de 20 °C niet overschrijden. Daarna maximaal met 5 °C per 24 uur verhogen tot een maximum watertemperatuur van 40 °C.
  • De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar het laminaat ligt de mag nooit onder de 50% komen en niet de 70% overschrijden.

Elektrische vloerverwarming systeem

Het elektrische vloerverwarmingssysteem kan zowel als hoofdverwarming als bijverwarming gebruikt worden. Meestal wordt dit systeem gebruikt als bijverwarming omdat de stookkosten hoog zijn. Op het elektrische vloerverwarmingssysteem kan laminaat alleen zwevend gelegd worden. (Dus niet verlijmd aan de betonvloer maar los gelegd op een ondervloer. De delen worden dan wel aan elkaar verlijmd). Belangrijk is dat de temperatuur van de verwarmingselementen nooit warmer wordt dan 28 °C. Ook dient hier een speciale ondervloer gebruikt te worden voor vloerverwarming die de warmte goed verdeeld onder de laminaatvloer en de warmte goed doorgeeft naar boven toe.

Comfort systeem

Bij dit systeem kan de vloer zowel verwarmd als gekoeld worden. Steeds meer woningen worden met dit systeem opgeleverd. Ook liggen de verwarmingsleidingen dichter bij elkaar dan bij het reguliere natte systeem. Dit heeft als voordeel dat de watertemperatuur bij het verwarmen van de woning wat omlaag kan. Dit is ook beter voor het laminaat. Mocht u bij vloerkoeling ook laminaat op uw vloer willen hebben dan is het belangrijk om een beveiligingssysteem te installeren. Om schade aan uw laminaatvloer te voorkomen mag de watertemperatuur nooit onder het dauwpunt temperatuur uitkomen. Dit leidt tot condensatie in de vloer en zal schade aan het laminaat aanbrengen.( Zoals schotelen, vervorming en naadvorming. )