Logo Cavallo Floors B.V.
Voor de allerscherpste prijs

PVC en vloerverwarming

PVC en vloerverwarming - PVC en vloerverwarming Blok 1

Waarom vloerverwarming

Vloerverwarming Plak PVC vloer
Wilt u uw PVC vloer op  vloerverwarming of vloerkoeling leggen? Een uitstekende keuze. Een vast verlijmde PVC vloer biedt een hoog rendement bij vloerverwarming, dit is dankzij de directe verlijming op de egaline laag van 2/3 mm. Deze methode zorgt ervoor dat de vloer dicht bij de ondergrond blijft, wat de warmtegeleiding optimaliseert.

Het volgen van het opstookprotocol vóór het egaliseren van de vloer is essentieel, zeker bij nieuwe dekvloeren die moeten wennen aan variërende temperaturen. Door dit protocol te volgen, voorkomt u scheurvorming door temperatuurschommelingen. Het is beter dat eventuele scheuren vóór het egaliseren verschijnen, aangezien scheuren die nadien ontstaan ook door de egaline laag en zelfs door uw PVC vloer heen kunnen lopen, wat u uiteraard niet wilt. Bij Cavallo Floors staan we garant voor kwaliteit en zorgen we ervoor dat uw vloer perfect gelegd wordt. Kies daarom voor Cavallo Floors. Het opstookprotocol is te vinden op onze website. We wijzen u hier bovendien altijd op tijdens ons adviesgesprek en in onze e-mails.

Wilt u een verlijmde PVC vloer leggen op vloerverwarming die in een bestaande dekvloer is ingefreesd? Ook dat is mogelijk. Het is belangrijk om dan aan bepaalde voorwaarden te voldoen, Cavallo Floors geeft u graag advies en denkt hierin met u mee.

De bovenkant van de leidingen moeten 3 mm onder de dekvloer komen te liggen.
De sleuven die ingefreesd zijn moeten dichtgezet worden met een geschikte mortel, dit kan op op cement- of gipsbasis.
Voordat de sleuven gedicht worden is het aan te raden om de leidingen te primeren en te vullen met water.
Dit zorgt voor het beste resultaat en behoud van kwaliteit.

De populariteit van vloerverwarming is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft met een aantal dingen te maken. De watertemperatuur die door de vloerverwarmingsleidingen loopt is met 40 °C aanzienlijk lager dan de 70 °C tot 80 °C die door de leidingen loopt bij een regulier radiatorverwarming. Ook straalt vloerverwarming regelrecht warmte af aan het lichaam (stralingswarmte). Door deze stralingswarmte behoeft men de woning minder te stoken om dezelfde behaaglijkheid te creëren. Dit levert een gemiddelde kostenbesparing op van ca. 20%. Daarnaast is de temperatuur veel constanter hetgeen een aangenaam klimaat geeft.

PVC-vloeren en vloerverwarming: een goede combinatie

Met PVC vloeren is het zéér goed mogelijk om PVC en vloerverwarming te combineren. De vloerverwarmingssystemen zijn goed uitgekristalliseerd. Met name ook op het gebied van de beveiliging van de maximum watertemperatuur in leidingen onder de PVC-vloer, de juiste leidingafstand onderling, en de diepte van de leidingen in de dekvloer. De isolatiewaarde aan de onderkant van de betonvloer is de laatste 15 jaar verdrievoudigd. Met als gevolg een sterk verbeterd rendement bij een lagere leidingtemperatuur. Met als resultaat relatief lage kosten en véél comfort. Wij van Cavallo Floors werken al sinds de opkomst van PVC-vloeren al met PVC in combinatie met vloerverwarming. Hierdoor hebben we ervaring opgedaan met verschillende systemen vloerverwarming. Zowel vloerverwarming als hoofdverwarming en vloerverwarming als bijverwarming. Hierdoor zijn we in staat op een verantwoorde manier zowel laminaat als PVC vloeren op vloerverwarming te leggen.

Systemen van vloerverwarming

Er zijn 4 verschillende systemen van vloerverwarming. Elk heeft systeem zijn specifieke eisen die we hieronder beknopt toelichten.

Nat systeem

95% Van alle woningen met vloerverwarming in Nederland hebben warmwaterleidingen door de betonvloer (het natte systeem). Op dit systeem kan PVC zowel als hoofdverwarming en als bijverwarming gelegd worden. Het leggen van een PVC vloer  op het natte systeem vraagt de volgende aandachtspunten :(zie onder droog systeem) Deze aandachtspunten gelden voor het zwevend leggen als ook bij het vast verlijmen aan de ondergrond.

Droog systeem

Bij het droge vloerverwarming systeem worden de leidingen in tegenstelling tot het natte systeem niet in de cement dekvloer gegoten maar gelegd in een voorgevormde plaat polystyreenschuim. Deze Polystyreenplaat zorgt voor een goede isolatie aan de onderzijde. Aan de bovenzijde van deze polystyreenplaat en tussenleidingen komt een dunne aluminium plaat. Deze aluminium plaat zorgt voor een perfecte warmte verdeling. Dit geheel wordt afgedekt met een afwerkvloer bijv. fermacell platen. Dit droge systeem is duurder dan het natte systeem maar zorgt ook voor meer rendement.

Voorwaarden voor zowel natte als droge vloerverwarmingssystemen

  • De cementlaag boven de leidingen moet minimaal 30 mm dik zijn. Dit voor een goede verdeling van de warmte in de vloer.
  • De afwerkvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn voordat deze opgestart wordt.
  • De maximale temperatuur van de cement dekvloer mag de 32 0C niet overschrijden.
  • De oppervlakte temperatuur van de PVC-vloer mag de 28 0C niet overschrijden.
  • De gemiddelde doorstroomtemperatuur van het water in de leidingen dient rond de 40°C te zijn en mag de 45°C niet overschrijden. Een te hoge temperatuur zal schade aan uw vloer veroorzaken.
  • Bij het leggen van de PVC-vloer mag de cementdekvloer maximaal 1,5 % vocht hebben en een giet gebonden anhydrietvloer mag maximaal 0,3 % vocht hebben.
  • Zorg er bij zwevend leggen (dit mag alleen als bij bijverwarming) van de PVC-vloer voor dat u een speciale ondervloer gebruikt die geschikt is voor vloerverwarming. Deze ondervloer geeft de warmte goed door naar boven. Ook zorgt deze ondervloer er voor dat de warmte goed verdeeld wordt over de vloer. Dit komt ook de behaaglijkheid ten goede. Wanneer een PVC-vloer zwevend gelegd wordt los op de ondervloer zijn er ruimtes met lucht tussen de ondervloer en de PVC-vloer. Op deze plaatsen hoopt de warmte zich op waardoor het extreem uitdroogt. De kans is aanwezig dat de PVC-vloer hierdoor gaat krimpen of dat er op bepaalde plaatsen vering in de PVC-vloer ontstaat. Dit valt binnen de tolerantie van wat mag gebeuren met een zwevend gelegde PVC-vloer op vloerverwarming. Dit valt dus niet onder de garantie.
  • Tijdens het leggen van de PVC-vloer mag de temperatuur van het water in de leiding van de vloerverwarming de 20 °C niet overschrijden. Daarna maximaal met 5 °C per 24 uur verhogen tot een maximum watertemperatuur van 40 graden.
  • De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar de PVC-vloer  ligt, mag nooit onder de 50% komen en niet de 70% overschrijden.

Elektrische vloerverwarming systeem

Het elektrische vloerverwarming systeem kan zowel als hoofdverwarming als bijverwarming gebruikt worden. Meestal wordt dit systeem gebruikt als bijverwarming omdat de stookkosten hoog zijn. Op het elektrische vloerverwarmingssysteem kan PVC alleen zwevend gelegd worden. (Dus niet verlijmd aan de betonvloer maar los gelegd op een ondervloer. De delen worden dan wel aan elkaar verlijmd). Belangrijk is dat de temperatuur van de verwarmingselementen nooit warmer wordt dan 28 °C. Ook dient hier een speciale ondervloer gebruikt te worden voor vloerverwarming die de warmte goed verdeeld onder de PVC-vloer en de warmte goed doorgeeft naar boven.

Comfort systeem

Bij dit systeem kan de vloer zowel verwarmd als gekoeld worden. Steeds meer woningen worden met dit systeem opgeleverd. Ook liggen de verwarmingsleidingen dichter bij elkaar dan bij het reguliere natte systeem. Dit heeft als voordeel dat de watertemperatuur bij het verwarmen van de woning wat omlaag kan. Dit is ook beter voor het PVC. Mocht u bij vloerkoeling ook PVC op uw vloer willen hebben dan is het belangrijk om een beveiligingssysteem te installeren. Om schade aan uw PVC-vloer te voorkomen mag de watertemperatuur nooit onder de dauwpuntstemperatuur uitkomen. Dit leidt tot condensatie in de vloer en zal schade aan het PVC aanbrengen.( Zoals schotelen, vervorming en naadvorming. )